https://www.komornik-gagolewski.pl/

Komornik Sądowy Janusz Łukasz Gągolewski pełni funkcję komornika przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Jego działalność skupia się na wykonywaniu zadań związanych z procesem egzekucyjnym oraz zabezpieczającym. Jako funkcjonariusz publiczny, komornik Sądowy Janusz Łukasz Gągolewski prowadzi postępowania egzekucyjne, których celem jest dochodzenie wierzytelności na rzecz uprawnionych stron. W ramach tych postępowań podejmuje on czynności mające na celu odzyskanie należności dłużników poprzez egzekucję ich majątku. Ponadto, komornik jest odpowiedzialny za dostarczanie korespondencji sądowej, w tym zawiadomień, wezwań oraz innych pism procesowych. Dbając o prawidłowy proces wymiany dokumentów, komornik Sądowy Janusz Łukasz Gągolewski gwarantuje, że wszelka korespondencja trafia do odpowiednich stron i podmiotów w sposób terminowy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nazwa firmy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Janusz Łukasz Gągolewski

Adres: Dolna Wilda 14/23, 61-552 Poznań, wielkopolskie

Telefon: 662918255

Strona internetowa:


Mapa dojazdu: